Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fejlesztés

mindenki-tehetseges-vben.jpg

2015-ben végeztem a Kaposvari Egyetemen, ahol fejlesztőpedagógiát tanultam. Emellett már több éve dolgozom iskolában, ahol különböző gondokkal küszködő gyermekekkel foglalkozom. Szívesen segítek bármilyen tanulási probléma esetén (olvasási nehézségek, betűtévesztés, szövegértési, helyesírási problémák, dyslexia, dysgrafia, kognitív és hyperkinetikus zavarok: hyperaktivítás, hypoaktivítás, figyelemzavar, impulzivítás stb.).

Érdemes tudni, hogy az időben elkezdett fejlesztés teljes és végleges javulást tud hozni a gyermek számára. Később viszont már csak részeredmények érhetőek el. Fő feladatomnak tartom a türelmet, a kreativítás kibontakoztatását, empátiát és a tehetséggondozást.

A Sindelar terápiát gyakran használom kisiskolásoknál fejlesztésre tanulási, magatartás és viselkedészavarok esetén. A tréning eredményessége egyértelműen kimutatható. Megfigyelhető a finommotorika javulása, gyerekek figyelme jobban leköthető és fejlődés mutatkozik az írás, olvasás és számolás területén is. Referenciát szükség esetén be tudok mutatni elhivatottságomról és szakmai, munkahelyi gyakorlatomról és tapasztalataimról.

Tanulási zavar azonosítása

Tanulási zavarnak azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gyermek átlagos oktatási körülmények között nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni, ha ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligenciaszintje alapján elvárható teljesítményétől. Nem a gyerek eszével, szorgalmával van baj, hanem az íráshoz, számoláshoz szükséges alapfunkciók egyikének-másikának fejletlensége okoz nehézséget.

Az iskoláskort elérve egyes készségek sokszor nem jutnak a szükséges szintre. Az írás, olvasás számolás a különböző képességek és készségek együttműködését kívánja. A szemmozgás és a kéz finommozgásának összehangolása csak az egyik, bár igen fontos része a teljesítménynek.

A gyermeknek össze kell egyeztetnie a hang akusztikus képét a hang beszédmotoros emlékképével és a betű vagy szám vizális képével is, mozgási képet kell alkotnia, és kezének finom mozdulataival megjelenítenie mindezen működések eredményeképpen a betűket, szavakat, mondatokat, számtani műveleteket. Bármely ponton fellépő nehézség az egész teljesítményt bizonytalanná teheti.

A tanulási rendellenességeket legtöbbször részképesség-kiesések, egyes területeken történt fejlődésbeli elmaradások okozzák. Sok esetben valóban csak megkésett fejlődésről van szó, de néha valódi deficit áll az olvasás, írás, helyesírás vagy számolás terén mutatott gyenge teljesítmény mögött.

 

Sindelar terápia: 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/28004/sindelar_gyogytorna_diszlexia_diszgrafia_tanulasi_zavarok_reszkepesseg_zavar